Contact Us
No.3 Bao Yi Road, Gaoxin District, Kunshan, Jiangsu, China.
0512-86895288
en.deka360.com
You are here: Home > heavy-duty cylinder

DEKA hydraulic cylinder 25CA

DEKA hydraulic cylinder 25CA
INQUIRY
Description
Dubbelverkande hydraulcylInder 25 ca Dessa cylinderserier är lämpliga att använda både vid industriella och mobila applikationer. Ett stort antal varianter medger anpassning till olika miljöer och driftförhållanden. Serie 25 CA omfattar 18 cylinderdiametrar mellan 25 och 320 mm. Serien bygger på standardslaglängder men slaglängden är valfri efter behov. Vid lång slaglängd kontakta oss för dimensionering av kolvstång och styrning

TeknISk InformaTIon maTerIal Cylindern är till största delen tillverkad av stål med framgavel i gjutjärn. Vid cylinderdiameter 25 och 32 är kolven tillverkad av brons. Kolvstången är hårdförkromad och polerad till Ra ≤ 0,4 µm. Det går också att få kolvstången nickelkrombelagd eller i rostfritt hårdförkromat material. Även cylinderröret har en ytfinhet på Ra ≤ 0,4 µm. Cylindern grundmålas och täckmålas.


aXelToleranS Axeltolerans för ledlager h8
 
TäTnInGar Som standard levereras cylindern med tätningar av nitrilgummi och polyuretan. Om andra vätskor än hydraulolja används, kontakta oss för val av tätningsmaterial.
 
Tryck Max arbetstryck är 20 MPa. Vid högre tryck eller vid risk för kraftiga chocker i systemet kontakta oss.
 
HaSTIGheT Max hastighet upp till 0,5 m/s (beroende på bl a anslutningsdimension och tätningskoncept).
 
TemPeraTur Temperaturområdet är -30°C till +80°C. Vid andra temperaturer kontakta oss. varIanTer Serierna omfattar även ett antal
 
varianter på standardcylindrarna, se nedan samt sidorna 12 och 13.
Maybe you like

自动化商城昆山恩欧凯NOK-GROUP自动化备件网昆山恩欧凯新站进口液压网意大利UNIVER